Fungisida

CADILAC 80 WP
Bahan Aktif : mankozeb 80 %
Fungisida protektif berbentuk tepung berwarna kuning keabu-abuan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman kentang dan cabai.
:: :: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
NEFOS 45 WP
Bahan Aktif : tembaga oksiklorida 29%+zineb 12%+simoksanil 4%
Fungisida protektif berbentuk tepung berwarna kuning keabu-abuan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit busuk daun Phytopthora infestans pada tanaman kentang.
:: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
PLATOON 75 WP
Bahan Aktif : klorotalonil 75 %
Fungisida kontak, protektif yang berbentuk tepung dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai merah, tomat, kentang dan semangka.
:: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
RENZO 250 EC
Bahan Aktif : difenokonazol 250 g/l
Fungisida racun sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Berwarna coklat kekuning-kuningan sampai coklat tua untuk mengendalikan penyakit hawar pelepah Rhizoctonia solani dan bercak coklat sempit Cercospora oryzae pada tanaman padi.
:: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
TANDEM 325 SC
Bahan Aktif : azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l
Fungisida sistemik, protektif – kuratif berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda untuk mengendalikan penyakit patah leher/blas, hawar pelepah dan bercak coklat sempit pada tanaman padi sawah.
:: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
ZIFLO 90 WP
Bahan Aktif : ziram 90 %
Fungisida kontak, protektif yang berbentuk tepung berwarna kuning yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit kresek, blas dan bercak coklat sempit pada tanaman padi sawah serta penyakit lainnya pada tanaman bawang merah, bawang putih, cabai merah, kentang serta tomat.
:: Lihat Poster & Petunjuk Penggunaan ::
error: Content is protected !!